Facebook - bez hasła
Jak odgadnąć, usunąć lub złamać hasło do Windows? Skorzystaj z naszego programu BezHasła i usuń hasło do Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
BezHasła 2020
Nie wiesz jak usunąć hasło Windows?
Żaden problem! Użyj "BezHasła"!

Regulamin sklepu internetowego „BezHasła”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem www.bezhasla.pl jest prowadzony przez:

adrbh

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem, Osobą prywatną lub Klientem”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest ProPublika (zwana dalej „Sprzedawcą”).

3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji (zwane dalej „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.

2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.

3. Oprogramowanie może być dostarczane, w zależności od wersji lub wybranego sposobu dostarczenia:

  • w wersji elektronicznej (bez nośnika), po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z instrukcją użytkowania produktu
  • Pocztą Polską lub firmą kurierską (nośnik).

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.

5. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności i sposobie użycia dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

2. Oprogramowanie dostarczane drogą elektroniczną, celem przygotowania do działania i użycia, może wymagać użycia dodatkowego oprogramowania, co opisane jest na stronie internetowej Sklepu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:

  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

5. Zamówienia produktów wysyłanych drogą elektroniczną mogą zostać realizowane w ciągu kilkunastu minut (w miarę technicznych i organizacyjnych możliwości Sprzedawcy).

6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

7. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

8. Sprzedawca udostępnia klika metod płatności, m.in. płatność online za pośrednictwem operatora płatności CashBill.

9. Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. Realizacja zamówienia jest wstrzymana do momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sprzedawcy.

10. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności operatora CashBill, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  • płatność za pośrednictwem operatora CashBill, który umożliwia szybką płatność przelewem lub kartą kredytową. Pełną listę obsługiwanych banków i płatności operator przedstawia na swojej stronie internetowej http://www.cashbill.pl/Płatności . Dane operatora płatności dostępne są na jego stronie internetowej: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
  • przelew tradycyjny – płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy
  • płatność za pobraniem (dotyczy dostawy Pocztą Polską lub kurierem)

§ 6. DOSTAWA

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.

3. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, lub otrzymania potwierdzenia od operatora systemu płatności.

4. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Ze względu na specyfikę oprogramowania i licencji z nim związanej, prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko oprogramowania lub licencji, które nie zostały użyte lub aktywowane (np. kody niezbędne do uruchomienia oprogramowania), oraz nie noszą śladów używania.

3. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne zaproponowane przez Sprzedającego rozwiązanie.

7. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: kontakt@bezhasla.pl, telefonicznie pod numer 666 910 920, lub w formie pisma wysłanego pocztą Sprzedającego.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

3. Reklamacje związane z płatnościami dokonywanymi za pośrednictwem systemu CashBill realizowane są przez operatora płatności. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej operatora: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Regulamin obowiązuje od 01 lutego 2015 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Masz pytania?

666 910 920

71 72 71 070

czynne w dni robocze
w godz. 10-18.

W pozostałe dni kontakt za pomocą formularza w prawym dolnym rogu ekranu, lub kliknij tutaj.

Bezpieczne zakupy!

Zapewniamy poufność przesyłania danych naszych klientów autoryzowanym certyfikatem SSL.

Wildcard SSL Certificates

Zdjęcie programu

Zapomniałem hasła Windows 7

Przydatne produkty

w przygotowaniu...

Artykuły

Dlaczego nie mogę zaktualizować przeglądarki Chrome, czyli cykl życia systemów Windows.
Windows 10 – jak Wam poszła aktualizacja?
Wyrażenia hasłowe – nowe oblicze haseł?
Jak usunąć hasło użytkownika lub administratora systemu Windows w laptopie Lenovo Ideapad Y900, Y700, 700, 100?
BezHasła 2016 – nowa wersja, stara niska cena!
Zapomniałem PIN, czyli jak zresetować lub usunąć kod PIN w Windows 10
Zainstalowałem Windows 10 i nie pamiętam hasła
CHNTPW – darmowy program do usuwania hasła Windows który… nie działa!
Windows 10 – jak wyłączyć ikonę powiadamiania o aktualizacji Windows 7/8/8.1 do Windows 10
Windows 10 – nowy ekran logowania i zapomniane hasło
Kody – czym są i jak je używać w programie BezHasła
Windows Server 2003 – koniec wsparcia
BezHasła: gotowy na Windows 10!
BezHasła DEMO – ściągnij wersję próbną za darmo!
Zapomniałem hasła Windows 7 – co robić?
Łamanie haseł – jak złamać lub odgadnąć hasło?
Jak nagrać plik ISO na pamięć USB (pendrive)?
Jakie jest najpopularniejsze hasło świata?
„BezHasła Lite” – tania wersja z dwoma kodami!
Jak automatycznie zalogować się do Windows 8 / 8.1 bez podawania hasła?

Opinie klientów

Działa zgodnie z opisem. Usunąłem hasło i uzyskałem dostęp do komputera. Dziękuję bardzo za pomoc telefoniczną! (T.K.)

(...)nawet usunął hasło z konta online! Rewelacja! (A.S.)

Mój syn (nałogowy gracz League of Legends) zablokował dostęp do swojego komputera. Myślałam, że są jakieś proste sposoby na dostanie się do niego. Większość znalezionych programów albo nie działa, albo jest trudna w użyciu. A BezHasła jest prosty i skuteczny. Dziękuję! (A.Z.)

Nie wierzę! To działa! (A.Sz.)

To program dla każdego pracodawcy, zatrudniającego pracowników. Prędzej czy później przyda się. (K.W.)

Świetne do sprawdzania, co żona (lub mąż) robi na swoim komputerze. Nie wiem jak to możliwe, że potrafi przywrócić podmienione hasło, ale to jest świetna funkcja. (M.Cz.)